text.skipToContent text.skipToNavigation

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Din personliga integritet är viktig för oss. I maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och ersätter Personuppgiftslagen, PUL, i vårt land samt kompletteras med nationella regler.

Dafgårds har anpassat verksamheten till de nya reglerna som har ett starkt fokus på ett ökat integritetsskydd. Det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.

För dig som enskild person innebär den strängare regleringen att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Förändringen känns positiv även för oss som företag.

Vill du veta mer? Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Vi värdesätter din åsikt. Om du har några kommentarer kring vår integritetspolicy eller frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen skicka dem till privacy@dafgards.se
Vi kommer att hantera dina förfrågningar konfidentiellt.