text.skipToContent text.skipToNavigation

RUTINER FÖR PRISÄNDRINGAR

Klicka här för att ladda ner prisändringsunderlag uppdaterad 20220218. 

Gunnar Dafgård AB tar enbart emot prisaviseringar i form av korrekt ifyllt prisändringsunderlag.

Fyll i formuläret korrekt

Prisunderlaget måste vara komplett ifyllt för att det ska hanteras av Gunnar Dafgård AB. Ej komplett ifyllda underlag kommer returneras.

Aktuella prisändringstillfällen för 2021 och 2022

                                                                             Sista aviseringsdag:
Första helgfria måndagen i februari                            2021-11-15                           
Första helgfria måndagen i maj                                  2022-02-07
Första helgfria måndagen i september                       2022-06-13
Första helgfria måndagen i november                        2022-08-15

Följebrev och prislista

Följebrev och prislista ska alltid bifogas prisändringsunderlaget. Det bifogade underlaget skall på ett väldokumenterat sätt förklara prisjusteringen. Prislistor som inte åtföljs av ett följebrev anses inte vara ett giltigt justeringsunderlag och kommer inte att hanteras.

Använd alltid den senaste versionen av prisändringsmallen

Observera att uppdateringar av prisändringsmall samt rutiner kring prisändringen kan ske. Eventuella förändringar redovisas alltid här på hemsidan. Säkerställ därför alltid att den senaste versionen av prisändringsmallen används. Underlag som är av tidigare/äldre versioner kommer inte accepteras.